MPU3192: Kongsikan pandangan anda kebanjiran konsert artis dari luar negara dan dalam negara di Malaysia pada tahun 2023.

  1. Kongsikan pandangan anda kebanjiran konsert artis dari luar negara dan dalam negara di Malaysia pada tahun 2023.
  2. Bayangkan anda berada dalam salah satu daripada acara hiburan di atas. Semasa berada di tempat tersebut, anda memerhatikan terdapat suatu budaya yang bertentangan dengan falsafah yang anda amalkan sekian lama. Apakah tindakan yang akan anda lakukan selepas itu untuk menangani pengaruh budaya tersebut agar tidak menjejaskan budaya dan falsafah yang anda amalkan selama ini?
  3. Anda diberi peluang untuk menghadiri acara hiburan (seperti gambar di atas) sama ada di dalam atau luar negara. Andakah anda akan menghadiri acara hiburan tersebut atau sebaliknya? Berikan penilaian anda dengan mengaitkannya dengan falsafah hidup anda.
  4. Anda diminta menghasilkan satu poster bertemakan bulan patriotik sebagai suatu usaha bagi meningkatkan jati diri masyarakat serta menghayati falsafah Rukun Negara. Maklumat poster adalah seperti berikut:
  • Anda bebas membina poster sama ada membina menggunakan aplikasi dalam talian (online) atau aplikasi sedia ada seperti powerpoint, Ms Word, Acrobat Reader dan lain-lain.
  • Hasil poster anda hendaklah dimuat-turun dalam bentuk PDF