Digital Copyright Law Essay, UM, Malaysia Tonton Video Bertajuk ‘Girl Raised By A Robot To Escape But Soon Finds The Truth About The Outside World’ Oleh

  • Tonton video bertajuk ‘Girl Raised by a Robot to Escape But Soon Finds the Truth About the Outside World’ oleh Movie Recaps di. Andaikan tiada kebenaran atau lesen daripada mana-mana pemunya hakcipta telah diperolehi dalam pembikinan video tersebut. Tulis pendapat anda tentang aspekaspek berikut-
  1. Sama ada pembikinan video tersebut merupakan pelanggaran hakcipta;
  2. Sama ada sebarang pembelaan boleh dipakai.
  • Bandingkan video dalam (a) dengan video bertajuk ‘Disney – The Magic of Animation’ oleh kaptainkristian di. Andaikan tiada kebenaran atau lesen daripada mana-mana pemunya hakcipta telah diperolehi dalam pembikinan video tersebut. Terangkan bagaimana perbezaan antara keduadua video mempengaruhi pendapat anda terhadap kedua-dua aspek seperti yang dinyatakan dalam (a) di atas.